Игри

Информация за страница Монтана

Монтана е областен град, разположен в Северозападна България. Също така той е стопански и административен център на едноименните община и област. От река Дунав отстои на около 45 км в южна посока, а от границата със Сърбия – на около 30 км в източна посока. Градът се намира на река Огоста в предпланински район на север от Стара планина. На изток той е заобиколен от възвишението Пъстрина, а на юг – от Монтанското бърдо, което в западната си част е наречено „баира”. Монтанезиум е първото име на града, което той получава от римляните. Когато на Балканския п-ов започва нахлуването на славянските племена, районът на града започва да се нарича Кутловица. Вероятно това се дължи на котловината, която е разположена в областта. През 1891 г. Кутловица вече се нарича Фердинанд, като това предразполага княза и той дарява на населеното място градски статут. Това става при официалното откриване на жп гарата, на което присъства и самият Княз Фердинанд.

    Друга версия за градския статут на Кутловица е свързана с избирането на Фердинанд за княз на родината. Пристигайки със своите спътници по Дунав, той слиза в град Лом и поема с карета за столицата. Вечерта го заварва в Кутловица, където местните управници получават наставления от спътниците на княза да поискат градски статут, защото това е първото място, на което князът пренощува след пристигането си в България. За да се получи такъв статут обаче, е необходим определен брой местно население. Местното управление си служи с измама и така Кутловица е обявена за град, но преименувана в чест на княза на Фердинанд. През 1945 г. пък правителството на Отечествения фронт преименува града на Михайловград в чест на загиналия комунистически активист Христо Михайлов. В периода между 440 и 490 г. Северозападна България е опустошена в резултат на набезите на готите и хуните на Атила.По-късно аварите и славяните нанасят нови поражения, а именно последните наричат града Кутловица. В годините на османско нашествие Кутловица, днешна Монтана, преживява разцвет. В града са построени две джамии, турска баня, нови обществени сгради и чешми. По време на Освобождението в него има турска махала, а така също и българска и циганска.

    Символите на град Монтана са герб и знаме. Гербът представлява син щит, на който е изобразена покровителката на античния град – богинята Диана. Той е увенчан с крепостна корона, а около щита пък има поставена девизна лента с гласящ надпис: Диана – покровителка на Монтана. Знамето на града пък представлява разположени хоризонтално синя и бяла ивици, а в горния ляв кантон е поставен българският трикольор. В периода между 1944 и 1993 г. на градския герб са изобразени три стилизирани пламъка, които символизират Чипровското въстание, както и бунтовете от 1923 и 1944 г. Масивна миграция към града започва веднага след Освобождението. Първата група заселници в тогавашната Кутловица са земеделци от района на Митровци и Белимел. След това има голяма вълна от Берковско, а през 1912 г. идват преселници от Софийско, Троянско и Македония. Заедно с притока на население идва и икономическият разцвет – след 1878 г. се построява жп гара с електричество, поща и болница.

 

Етикети:   Градове , България
eXTReMe Tracker